TASUTA KONSULTATSIOON!
Saame tuttavaks! Oma uutele tuttavatele pakume tasuta konsultatsiooni, kus kuulame ära Te ettevõtte vajadused ning arutleme, kuidas saame Teile kasulikud olla. Kohtumine ei seo millekski, ent võib anda juurde häid ideid.
Kontakttelefon: 56 911 907, e-post: socio@socio.ee

OÜ Socio Uuringukeskus

Tel: 56 911 907
E-mail: socio@socio.ee

Postiaadress:
Tammsaare tee 63-30
Tallinn, 13415

Fookusgrupid, süvaintervjuud

FOOKUSGRUPID

Fookusgrupp on parim viis saada uuritavast täielik pilt. Paaritunnise intervjuu käigus saab kaardistada vastajate suhtumisi, ideid, tundeid ning kogemusi - fookusgrupid annavad põhjaliku analüüsi Teie toote või teenuse kohta vaadatuna läbi tarbijate silmade. Fookusgrupid viiakse läbi objektiivsete ja kogenud moderaatorite poolt.

Loe lähemalt...


Fookusgrupid, süvaintervjuud

ÜLE-EESTILISED UURINGUD

Piirkondlikud ning üle- eestilised uuringud 15-74 aastaste elanike seas valimiga 500 ja 1000 inimest.
Uuringud on esinduslikud Eesti elanikkonna suhtes ning viiakse läbi meie spetsiaalselt küsitlemiseks loodud veebikeskkonnas. Selline lahendus on madalate kuludega, kiire ja vastajasõbralik.

Loe lähemalt...
Reklaamiuuringud

REKLAAMIUURINGUD

Reklaamiuuringuid pakume läbi spetsiaalselt selleks loodud analüüsikeskkonna.

Brandicom reklaami-
uuringute lahendus sobib nii kampaaniate eel- kui ka järeltestimiseks.

Reklaamide testimisel kasutame mõõdikuid, mille olulisus ja seos reklaami efektiivsusega on leidnud kinnitust varasemates teaduslikes uuringutes.

Loe lähemalt...