SOCIO TEENUSED
 

FookusGrupp

FOOKUSGRUPP
Fookusgrupp on grupp inimesi, kes on uurija poolt välja valitud ning kokku kutsutud arutamaks isiklikule kogemusele toetudes mingit kindlat teemat. Fookusgrupp koosneb tavaliselt 6-9 liikmest, gruppi juhib moderaator ning see kestab orienteeruvalt 1,5 - 2 tundi. Fookusgrupi põhieesmärgiks on kaardistada vastajate suhtumisi, tundeid, uskumusi, kogemusi ja reaktsioone võimalikult sügavalt ning põhjendatult - see annab tellijale põhjaliku analüüsi tema toote/teenuse kohta läbi tarbijate silmade.

Loe edasi..
VeebiPaneel

INTERNETIUURINGUD
Viime läbi nii üle-eestilisi kui piirkondlikke uuringuid 15-74 aastaste elanike seas valimiga 500 ja 1000 inimest. Veebipaneeli kasutades ei ole vaja aga tülitada inimesi ukselt-uksele käimisega, vastajad on andnud loa koguda neilt edaspidi arvamusi Interneti kaudu. Selline lahendus on kiire, kuluefektiivne ja vastajasõbralik ning - mis kõige tähtsam - representatiivne Eesti elanikkonnaga. Meie spetsiaalselt küsitlemiseks loodud veebikeskkonna abil on lihtne viia küsimused elektroonilisele kujule ja toimetada vastajateni.

Loe edasi..
VideoReaktsioon

VIDEOREAKTSIOON
VideoReaktsioon annab hea pildi inimeste esmastest reaktsioonidest ning pakub tellijale võimalust olla ise sündmuste keskel. VideoReaktsioon tähendab 40 lühiintervjuud (1 intervjuu pikkus kuni 3 minutit), mis salvestatakse videolindile. Selle meetodi puhul ei ole rõhk valimi representatiivsusel, vaid kindla uuritava segmendi esmaste emotsioonide ja ootuste kaardistamisel. Intervjuude salvestamine annab väärtuslikku informatsiooni, mida reaalajas võib olla raske tähele panna.

Loe edasi..
TASUTA KONSULTATSIOON!
Tuleme meeleldi Teie juurde, et arutada koos, kuidas me saame Teie ettevõttele kasulik olla. Kontakttelefon: 56 911 907, socio@socio.ee