FOOKUSGRUPP
 

FOOKUSGRUPP

Kogu äriprotsess põhineb suhtlusel. Ekslikult arvatakse vahel, et säärane kommunikatsioon peaks olema ühepoolne - firma mõtleb välja toote, reklaamib seda ning tarbija ülesandeks jääb seda tarbida. Fookusgrupp on vahend, mis toob tarbijaid firmale lähemale ning loob kahepoolse suhtluskanali. Tarbija teab, mida tal vaja on ning ta tahab seda teadmist jagada - kui grupp tarbijaid aga ühe laua taha kokku koguda, on tulemuseks sügavamasisuline analüüs ja hulk ettepanekuid sellest, kuhu konkreetne toode/teenus võiks edasi areneda.

Fookusgrupp on grupp inimesi, kes on uurija poolt välja valitud ning kokku kutsutud arutamaks ning kommenteerimaks isiklikule kogemusele toetudes mingit kindlat teemat. Fookusgrupp koosneb tavaliselt 6-9 liikmest, gruppi juhib moderaator ning see kestab orienteeruvalt 1,5 - 2 tundi. Fookusgrupi põhieesmärgiks on kaardistada vastajate suhtumisi, tundeid, uskumusi, kogemusi ja reaktsioone võimalikult sügavalt ning põhjendatult.

Fookusgrupi intervjuud põhinevad reaalelust pärit kogemustel ning liikmetevahelisel interaktsioonil, s.t. liikmed tunnevad end vabalt, andmaks spontaanseid vastuseid ja arendamaks edasi juhuslikult mõne liikmega gruppi tulnud uusi ideid. Fookusgrupi intervjuud on ettevõtja vajalikeks abilisteks, kuna nad annavad teemasse sageli värskeid mõtteid ja vaatenurki, mille põhjalt saab toote, teenuse või kontseptsiooni arendamisega ise edasi minna. Fookusgruppe viivad läbi vastava väljaõppe saanud kogemustega moderaatorid, kes on uuritava teema suhtes objektiivsed.

    AVASTAMINE
FookusGrupp on hea abivahend mingi toote või teenuse laiema tagapõhja kindlakstegemisel ning kvantitatiivse küsitluse jaoks eelteadmiste kogumisel. Näiteks, kui Te soovite teada, mida naised pesupulbrit ostes mõtlevad, annab kodus pesupesemisega tegelevate naiste vestlusgrupi loomine sellest teemast põhjaliku ülevaate.

    UUE IDEE GENEREERINE
Uue idee genereerimiseks pole alati vaja ruumitäit insenere, suured ideed saavad sageli alguse just väikestest asjadest. Tihti on tarbija see, kes toob endaga kaasa selle vajaliku sädeme genereerimaks uusi ideid toodete, teenuste, kontseptsioonide või kas või reklaamikampaania jaoks. FookusGrupi muudab värskete ideede loomise jaoks ideaalseks inimeste vaheline interaktsioon. Ühe grupisessiooni jooksul võib mõttevälgatusest areneda välja põhjalik kontseptsioon - mõni grupiliige väljendab oma soove ja vajadusi, mõni teine pakub välja võimalusi nende teoks tegemiseks, keegi käib välja omapoolse lahenduse, kuidas olemasolevat praktilisemaks muuta jne.

    KOMMUNIKATSIOON TARBIJAGA
Kommunikatsioonis kliendiga on olulisem sellest, mida me tahame öelda, see, mida me tegelikult ütleme - kuidas tarbija tegelikult meie reklaamist aru saab? Kuidas tarbija reklaami ja tootesse/teenusesse suhtub ning milliseid reaktsioone see temas tekitab?

    KONTSEPTSIOONI TESTIMINE
Ükski kontseptsioon sünni täiuslikuna. FookusGrupp annab võimaluse nii kontseptsioone hinnata kui ka aru saada, mis üht või teist reaktsiooni esile kutsub. Kui kontseptsioonile teeb SWOT-analüüsi selle otsene sihtgrupp, on ettevõtte võimalused turul läbilöömiseks palju tugevamad.

TASUTA KONSULTATSIOON!
Tuleme meeleldi Teie juurde, et arutada koos, kuidas me saame Teie ettevõttele kasulik olla. Kontakttelefon: 56 911 907, socio@socio.ee