VIDEOREAKTSIOON
 

VIDEOREAKTSIOON

VideoReaktsioon annab hea pildi inimeste esmastest reaktsioonidest ning pakub tellijale võimalust olla ise sündmuste keskel. VideoReaktsioon tähendab 40 lühiintervjuud (1 intervjuu pikkus kuni 3 minutit), mis salvestatakse videolindile. Selle meetodi puhul ei ole rõhk valimi representatiivsusel, vaid kindla uuritava segmendi esmaste emotsioonide ja ootuste kaardistamisel. Intervjuude salvestamine annab väärtuslikku informatsiooni inimeste reaktsioonidest ja hoiakutest, mida reaalajas võib olla raske tähele panna.

Vastajate värbamine toimub vastavalt uuringu eripärale. Kui Teie sooviks on saada nt. 35-45 a. vasakukäeliste naisterahavaste arvamust oma tootest, siis me leiame need inimesed ning korraldame nendega intervjuud.

    TOOTE- & BRÄNDIUURINGUD Kolm minutit on täpselt piisav aeg, et saada teada, millist toodet tarbija eelistab, mida arvab konkurentide omadest ja mis on peamised põhjused konkurendi toote kasutamiseks. Sellise lähenemisviisi eeliseks on just vahetu informatsioon, mis tagab spontaansed vastused.

    VIDEO TAGASISIDE Alternatiivne variant tagasisideankeetidele. Saame koolitusel/üritusel osalejate käest näost-näkku arvamuse selle kohta, mis neil meeldis, mis oleks võinud paremini olla. Ehkki ankeedi täitmine on anonüümsem, peitub võti tagaside saamiseks just vahetus suhtlemises. Lühike vabas vormis vestlus annab reeglina oluliselt rikkamat informatsiooni kui teadmine, et külastajad/osalejad hindasid üritust keskmiselt 3,4 punktile.

TASUTA KONSULTATSIOON!
Tuleme meeleldi Teie juurde, et arutada koos, kuidas me saame Teie ettevõttele kasulik olla. Kontakttelefon: 56 911 907, socio@socio.ee