UURINGUTE TEEVIIT
 

Kui Te ei ole kindel, millist uuringumeetodit ja millise kategooria alt täpsemalt otsida, võib olla kasu järgnevatest teeviitadest. Kindlasti ei ole see nimekiri täielik, ent vahest aitab kaasa mõtete liikuma panemisel ja meie poolt pakutavate võimaluste märkamisel?

Mul on idee uueks tooteks/teenuseks

Tark on kaasata uuringufirma toote või teenuse arendusprotsessi juba päris alguses, kohe, kui on tekkinud esialgne, edasimõtlemist vajav kontseptsioon. Lisaks sellele, et oleme ise avatud ja mitmekülgsed vestluskaaslased, aitame Sul jõuda otse kavandatava toote potentsiaalse sihtgrupini - kutsume kokku sihtgrupi helgemad pead ning arutleme idee tugevate ja nõrgemate külgede, võimaluste ja takistuste üle. Fookusgrupp on selleks läbiproovitud ja hästi töötav meetod. Õigesti valitud osalejate puhul võib olla tulemuseks mitte ainult põhjalikult läbi analüüsitud esialgne mõte, vaid ka hulk uusi loovaid lahendusi. See on v├Áimalus tulla turule millegi märkimisväärsega, mille kujundamisele on selle tulevased tarbijad ise kaasa aidanud!

Juhuks, kui uue toote loomisega on väga kiire (ja millal polekski kiire konkurendist ette jõudmisega), pakume võimalust saada fookusgrupi tulemused analüüsimata kujul DVD-l: nii saad kogu toimunu videolt üle vaadata juba samal õhtul, teha ise nähtust kokkuvõtvad järeldused ning jätkata saadud info edasist kasutamist.

Loomulikult on võimalik testida esialgset kontseptsiooni ka kvantitatiivsel moel, näiteks küsida veebiuuringu raames 1000 eestimaalaselt, kas nad oleksid üldse huvitatud sellise toote/teenuse kasutamisest, milline võiks olla selle hind, milline peaks toode/teenus olema võrreldes konkurentide omadega ja milliseid omadusi/lisaväärtusi sellel veel võiks olla. Kuna uuring viiakse läbi meie representatiivses online paneelis, saab vajalike küsimuste tulemused kätte kiiresti ning soodsa hinnaga.

Oleme meeleldi nõus abistama Sind juba arendamisprotsessi esimestest sammudest alates, aidates Sul sedasi hoida kokku aega ja raha, mis muidu paranduste tegemiseks kuluksid. Las tarbijad loovad ise endale toote ning hakkavad seda armastama!