UURINGUTE TEEVIIT
 

Kui Te ei ole kindel, millist uuringumeetodit ja millise kategooria alt täpsemalt otsida, võib olla kasu järgnevatest teeviitadest. Kindlasti ei ole see nimekiri täielik, ent vahest aitab kaasa mõtete liikuma panemisel ja meie poolt pakutavate võimaluste märkamisel?

Mul on toode ja ma tahan selle kohta tagasisidet

Kas Sul on toode, mida pole saatnud nii suur edu, kui alguses arvati, ning Sa soovid teada - miks? Või tuli uus toode alles turule ning klientide esmaste reaktsioonide saamine aitaks olemasolevat parendada ja toimuval "silma peal hoida"? Või on toode eksisteerinud juba mõnda aega ja tarbijatelt tagasiside korjamine on selle eluprotsessi loomulik osa?

Sügava, laiapõhjalise info saamiseks soovitame kasutada fookusgrupi metoodikat. Kutsume kokku suhtlusaltimad ja analüüsivamad toote tarbijad sihtgrupi hulgast ning kuulame, mida neil toote kohta öelda on. Neutraalne arutluskeskkond ja erapooletu moderaator hoiavad vestluses objektiivsust, koos analüüsitakse läbi toote tugevused, nõrkused ning edasised arenemisvõimalused. Fookusgrupp võimaldab rääkida teemadest sügavuti, jõudes tarbimiskäitumise taga olevate tegelike põhjusteni. Et arutelu oleks detailiderohkem, saab grupis osalejatele näidata (anda katsuda, maitsta, nuusutada jne) ka reaalset toodet või lasta neil hinnata selle reklaami. Fookusgrupp võib olla väga interaktiivne ja hea vahend tarbijate tootega seotud kogemuste teadasaamiseks. Tarbija tahab rääkida ning parema toote loomisel abiks olla, ning fookusgrupp on väga hea viis tema kuulamiseks - võta vaid ühendust ning me viime teid kokku!

Lisaks läbiviimisele, analüüsimisele ja raporti koostamisele pakume ka võimalust saada fookusgrupp nn puutumata kujul DVD-l. See muudab fookusgrupi senisest kiiremaks ja soodsamaks, uuringu tellija saab arutelu seisukohad ja tulemused videol läbi vaadata ja sealt omale olulisemad mõtted välja noppida juba selsamal õhtul.

Oma tootele/teenusele saab koguda tagasisidet ka kvantitatiivsel moel, küsides veebiuuringu raames 1000 eestimaalaselt otse, kuidas nad olemasolevasse suhtuvad. Tulemused põhinevad arvudel ning annavad toote tarbimise ja meeldivuse kohta tellijale hea ülevaate. Uuring näitab, milliste karakteristikutega inimesed on toote tegelikeks tarbijateks, aidates edasised kampaaniad ja tootearendused paremini just neile suunata. Kuna uuring viiakse läbi meie representatiivses online paneelis, saab vajalike küsimuste tulemused kätte kiiresti ning soodsa hinnaga. Küsimuste juurde saab lisada toote/teenusega seotud pilte (nt pakendist), videosid, helilõike (nt toote reklaamist) jm, mille kohta soovitakse kuulda panelistide arvamust. Küsimustikuna kasutame spetsiaalselt selleks väljaarendatud metoodikat, mis on end tõestanud paljude erinevate firmade peal.

Kui eesmärgiks on kuulda tarbijate esmaseid, spontaanseid arvamusi toote või teenuse kohta, on heaks uurimisvahendiks VideoReaktsioon - teenus, mille puhul peatame vastaja (poes/tänaval vm) vaid hetkeks ning palume tal avaldada oma arvamust konkreetse teema kohta. Maksimaalselt 3-minutilised videosalvestised vastaja kohta monteerime kokku ning esitame DVD-l, nii, et tellija saab ise osa klientide reaktsioonidest nii sõna kui pildi (nt vastajate kehakeele, hääletooni) kaudu. VideoReaktsiooni saab edukalt siduda ka erinevate testidega, näiteks paluda toodet kohapeal maitsta/nuusutada/analüüsida, või meenutada, mis jäi meelde ja kuidas mõjus vastajale reklaam, millest ta hetk tagasi möödus.