UURINGUTE TEEVIIT
 

Kui Te ei ole kindel, millist uuringumeetodit ja millise kategooria alt täpsemalt otsida, võib olla kasu järgnevatest teeviitadest. Kindlasti ei ole see nimekiri täielik, ent vahest aitab kaasa mõtete liikuma panemisel ja meie poolt pakutavate võimaluste märkamisel?

Ma tahan teada, kes on mu toote tarbija

Tarbija pole keegi tundmatu objekt - igal tarbijal on oma nägu, iseloom, demograafilised näitajad ja väärtushinnangud. Tarbija käib poes x, ta sissetulek on y krooni kuus ning ta ostab koos konkreetse tootega veel mingeid kindlaid kaupu. Oma tarbija tundmine on alus toote edukaks saamisele, informatsioon tema kohta võimaldab suunata oma toote ja reklaami just talle - sellele, kes seda kõige rohkem vajab.

Oma toote/teenuse sihtgrupi määratlemine on võimalik kvantitatiivuuringu abil. Lisaks kindlatele demograafilistele näitajatele (vanus, sugu, sissetulek, elukoht) saab selgitada välja kõikvõimalikud tarbijate karakteristikud - nii nende hobid, vajadused, kartused, väärtushinnangud kui ka käitumisharjumused (kui tihti ja millistes poodides teevad nad sisseoste, kui palju raha selleks kulutavad jne). Meie pakume selleks 1000 eestimaalase arvamust, mis on representatiivne Eesti elanikkonna suhtes. Uuringus osalejad leitakse meie online paneelist ja küsitlus viiakse läbi Interneti abil, see hoiab hinna madala ning läbiviimise aja lühikese. Veebikeskkond võimaldab panna ankeeti ka tootega seotud fotod või videoklipid - nii on vastajal selgem pilt silme ees, konkreetne toode meenub talle pakendit või reklaampilti nähes hõlpsamini.

Meie online paneeli liikmed avaldavad oma arvamust meeleldi, sest nad saavad vastata just siis, kui see neile ajaliselt sobiv on, ning neid motiveeritakse jooksvalt erinevate tasudega. Veebipaneelid on muutunud kiiresti laialtlevinud kvantitatiivandmete kogumise vahendiks nii Euroopas kui USAs, ning mitmed uurimused on näidanud nende võrdset representatiivsust ukselt-uksele meetodiga.