UURINGUTE TEEVIIT
 

Kui Te ei ole kindel, millist uuringumeetodit ja millise kategooria alt täpsemalt otsida, võib olla kasu järgnevatest teeviitadest. Kindlasti ei ole see nimekiri täielik, ent vahest aitab kaasa mõtete liikuma panemisel ja meie poolt pakutavate võimaluste märkamisel?

Ma tahan teada, kuidas suhtuvad tarbijad mu konkurendi tootesse

Eduka tooteni jõudmisel on oma roll konkurentide tegevusel "silma peal hoidmisel" ning nende toodete tundmisel. Teades konkureeriva kaubamärgi tugevusi, puudujääke ja turupositsiooni, annab see aluse oma toote paremaks muutmiseks ning nii enda kui konkurendi tulevikuvõimaluste ennustamiseks.

Hästi teostatud fookusgrupp annab selleks vajalikud vastused. Kutsume kokku suhtlusaltimad ja analüüsivamad tarbijad kindla sihtgrupi hulgast ning kuulame, mida neil nii Sinu kui konkurentide toodete kohta öelda on. Fookusgrupis võrreldakse Sinu ettevõtte toodet konkurentide omadega, analüüsitakse nende erinevaid külgi, turupositsiooni, mainet ja tarbijate poolt omaksvõtmist. Neutraalne arutluskeskkond ja erapooletu moderaator hoiavad vestluses objektiivsust, analüüsitavate toodete nägemine/maitsmine/nuusutamine arutluse käigus lisab vestlusesse veelgi sügavust.

Lisaks fookusgrupi läbiviimisele, analüüsimisele ja raporti koostamisele pakume võimalust saada fookusgrupp nn puutumata kujul DVD-l. See muudab fookusgrupi senisest kiiremaks ja soodsamaks, uuringu tellija saab arutelu seisukohad ja tulemused videol läbi vaadata ja sealt omale olulisemad mõtted välja noppida juba selsamal õhtul.

Oleme meeleldi nõus abistama Sind juba arendamisprotsessi esimestest sammudest alates, aidates Sul sedasi hoida kokku aega ja raha, mis muidu paranduste tegemiseks kuluksid. Las tarbijad loovad ise endale toote ning hakkavad seda armastama!